Мерна единица конвертор

Електрическото съпротивление единици

Abohm, калкулатор онлайн, конвертор таблица за конвертиране

Abohm Да се ECU на съпротива 1.11 * 10-21
Abohm Да се Megaohm 10 * 10-16
Abohm Да се Microohm 0.001
Abohm Да се Statohm 1.11 * 10-21
Abohm Да се Volt на ампер 1 * 10-9
Abohm Да се ИПС на съпротива 1
Abohm Да се Квантувани Hall съпротивление 3.87 * 10-14
Abohm Да се Коремни мускули. единици 2.65 * 10-12
Abohm Да се Обратните Siemens 1 * 10-9
Abohm Да се Ом 1 * 10-9
Abohm Да се Планк импеданс 3.34 * 10-11