Мерна единица конвертор

Електрическото съпротивление единици

ECU на съпротива, калкулатор онлайн, конвертор таблица за конвертиране

ECU на съпротива Да се Abohm 8.99 * 1020
ECU на съпротива Да се Megaohm 898 755.200
ECU на съпротива Да се Microohm 8.99 * 1017
ECU на съпротива Да се Statohm 1
ECU на съпротива Да се Volt на ампер 8.99 * 1011
ECU на съпротива Да се ИПС на съпротива 8.99 * 1020
ECU на съпротива Да се Квантувани Hall съпротивление 3.48 * 107
ECU на съпротива Да се Коремни мускули. единици 2.39 * 109
ECU на съпротива Да се Обратните Siemens 8.99 * 1011
ECU на съпротива Да се Ом 8.99 * 1011
ECU на съпротива Да се Планк импеданс 3 * 1010