Мерна единица конвертор

Електрическото съпротивление единици

Microohm, калкулатор онлайн, конвертор таблица за конвертиране

Microohm Да се Abohm 1 000
Microohm Да се ECU на съпротива 1.11 * 10-18
Microohm Да се Megaohm 1 * 10-12
Microohm Да се Statohm 1.11 * 10-18
Microohm Да се Volt на ампер 1 * 10-6
Microohm Да се ИПС на съпротива 1 000
Microohm Да се Квантувани Hall съпротивление 3.87 * 10-11
Microohm Да се Коремни мускули. единици 2.65 * 10-9
Microohm Да се Обратните Siemens 1 * 10-6
Microohm Да се Ом 1 * 10-6
Microohm Да се Планк импеданс 3.34 * 10-8