Мерна единица конвертор

Единици за налягане

Micropascal, калкулатор онлайн, конвертор таблица за конвертиране

Micropascal Да се 1000 паунда на квадратен инч 1.45 * 10-13
Micropascal Да се Attopascal 10 * 1011
Micropascal Да се Barye 10 * 10-6
Micropascal Да се Centipascal 10 * 10-5
Micropascal Да се Decibar 10 * 10-11
Micropascal Да се Decipascal 10 * 10-6
Micropascal Да се Dekapascal 10 * 10-8
Micropascal Да се Eksapascal 10 * 10-25
Micropascal Да се Femtopascal 10 * 108
Micropascal Да се Foot вода 3.35 * 10-10
Micropascal Да се Foot морска вода 3.26 * 10-10
Micropascal Да се Gigapascal 10 * 10-16
Micropascal Да се Inch на вода 4.01 * 10-9
Micropascal Да се Inch на живак 2.95 * 10-10
Micropascal Да се Kilogramm-сила на квадратен милиметър 1.02 * 10-13
Micropascal Да се Kilonewton на квадратен метър 1 * 10-9
Micropascal Да се Kilopound-сила на квадратен инч 1.45 * 10-13
Micropascal Да се Meganewton на квадратен метър 1 * 10-12
Micropascal Да се Megapascal 1 * 10-12
Micropascal Да се Meter морска вода 9.93 * 10-11
Micropascal Да се Microbar 10 * 10-6
Micropascal Да се Millipascal 0.001
Micropascal Да се Nanopascal 1 000
Micropascal Да се Petapascal 1 * 10-21
Micropascal Да се Picopascal 1 000 000
Micropascal Да се Pieze 10 * 10-10
Micropascal Да се Sthene на квадратен метър 10 * 10-10
Micropascal Да се Terapascal 10 * 10-19
Micropascal Да се Torr 7.5 * 10-9
Micropascal Да се UK т-сила на квадратен инч 6.47 * 10-14
Micropascal Да се Бар 1 * 10-11
Micropascal Да се Грам-сила на квадратен сантиметър 1.02 * 10-8
Micropascal Да се Дайн на квадратен сантиметър 10 * 10-6
Micropascal Да се Килограм на квадратен метър 1.02 * 10-7
Micropascal Да се Килограм на квадратен сантиметър 1.02 * 10-11
Micropascal Да се Килопаскал 1 * 10-9
Micropascal Да се Метър вода 1.02 * 10-10
Micropascal Да се Милибар 1 * 10-8
Micropascal Да се Милиметър живачен стълб 7.5 * 10-9
Micropascal Да се Милиметър на вода 1.02 * 10-7
Micropascal Да се Нютон на квадратен метър 1 * 10-6
Micropascal Да се Нютон на квадратен милиметър 1 * 10-12
Micropascal Да се Нютон на квадратен сантиметър 1 * 10-10
Micropascal Да се Паскал 1 * 10-6
Micropascal Да се Паунд на квадратен фут 2.09 * 10-8
Micropascal Да се Планк налягане 2.16 * 10-120
Micropascal Да се Сантиметър живак 7.5 * 10-10
Micropascal Да се Сантиметър от вода 1.02 * 10-8
Micropascal Да се Техническа атмосфера 1.02 * 10-11
Micropascal Да се Тон-сила на квадратен инч 7.25 * 10-14
Micropascal Да се Тон-сила на квадратен фут 1.04 * 10-11
Micropascal Да се Физическа атмосфера 9.87 * 10-12
Micropascal Да се Фунт на квадратен инч 1.45 * 10-10
Micropascal Да се Хектопаскала 1 * 10-8