Мерна единица конвертор

Електрическото съпротивление единици

Обратните Siemens, калкулатор онлайн, конвертор таблица за конвертиране

Обратните Siemens Да се Abohm 10 * 108
Обратните Siemens Да се ECU на съпротива 1.11 * 10-12
Обратните Siemens Да се Megaohm 1 * 10-6
Обратните Siemens Да се Microohm 1 000 000
Обратните Siemens Да се Statohm 1.11 * 10-12
Обратните Siemens Да се Volt на ампер 1
Обратните Siemens Да се ИПС на съпротива 10 * 108
Обратните Siemens Да се Квантувани Hall съпротивление 3.87 * 10-5
Обратните Siemens Да се Коремни мускули. единици 0.002654
Обратните Siemens Да се Ом 1
Обратните Siemens Да се Планк импеданс 0.033356