Мерна единица конвертор

Единици за налягане

Техническа атмосфера, калкулатор онлайн, конвертор таблица за конвертиране

Техническа атмосфера Да се 1000 паунда на квадратен инч 0.014223
Техническа атмосфера Да се Attopascal 9.81 * 1022
Техническа атмосфера Да се Barye 980 665
Техническа атмосфера Да се Centipascal 9 806 650.000
Техническа атмосфера Да се Decibar 9.80665
Техническа атмосфера Да се Decipascal 980 665
Техническа атмосфера Да се Dekapascal 9 806.650
Техническа атмосфера Да се Eksapascal 9.81 * 10-14
Техническа атмосфера Да се Femtopascal 9.81 * 1019
Техническа атмосфера Да се Foot вода 32.809353
Техническа атмосфера Да се Foot морска вода 32.002842
Техническа атмосфера Да се Gigapascal 9.81 * 10-5
Техническа атмосфера Да се Inch на вода 393.7117
Техническа атмосфера Да се Inch на живак 28.95911
Техническа атмосфера Да се Kilogramm-сила на квадратен милиметър 0.01
Техническа атмосфера Да се Kilonewton на квадратен метър 98.0665
Техническа атмосфера Да се Kilopound-сила на квадратен инч 0.014223
Техническа атмосфера Да се Meganewton на квадратен метър 0.098067
Техническа атмосфера Да се Megapascal 0.098067
Техническа атмосфера Да се Meter морска вода 9.739151
Техническа атмосфера Да се Microbar 980 665
Техническа атмосфера Да се Micropascal 9.81 * 1010
Техническа атмосфера Да се Millipascal 9.81 * 107
Техническа атмосфера Да се Nanopascal 9.81 * 1013
Техническа атмосфера Да се Petapascal 9.81 * 10-11
Техническа атмосфера Да се Picopascal 9.81 * 1016
Техническа атмосфера Да се Pieze 98.0665
Техническа атмосфера Да се Sthene на квадратен метър 98.0665
Техническа атмосфера Да се Terapascal 9.81 * 10-8
Техническа атмосфера Да се Torr 735.55924
Техническа атмосфера Да се UK т-сила на квадратен инч 0.00635
Техническа атмосфера Да се Бар 0.980665
Техническа атмосфера Да се Грам-сила на квадратен сантиметър 1 000
Техническа атмосфера Да се Дайн на квадратен сантиметър 980 665
Техническа атмосфера Да се Килограм на квадратен метър 10 000
Техническа атмосфера Да се Килограм на квадратен сантиметър 1
Техническа атмосфера Да се Килопаскал 98.0665
Техническа атмосфера Да се Метър вода 10.00028
Техническа атмосфера Да се Милибар 980.665
Техническа атмосфера Да се Милиметър живачен стълб 735.5613
Техническа атмосфера Да се Милиметър на вода 10 000.275
Техническа атмосфера Да се Нютон на квадратен метър 98 066.500
Техническа атмосфера Да се Нютон на квадратен милиметър 0.098067
Техническа атмосфера Да се Нютон на квадратен сантиметър 9.80665
Техническа атмосфера Да се Паскал 98 066.500
Техническа атмосфера Да се Паунд на квадратен фут 2 048.161
Техническа атмосфера Да се Планк налягане 2.12 * 10-109
Техническа атмосфера Да се Сантиметър живак 73.55613
Техническа атмосфера Да се Сантиметър от вода 1 000.028
Техническа атмосфера Да се Тон-сила на квадратен инч 0.007112
Техническа атмосфера Да се Тон-сила на квадратен фут 1.024081
Техническа атмосфера Да се Физическа атмосфера 0.967841
Техническа атмосфера Да се Фунт на квадратен инч 14.22334
Техническа атмосфера Да се Хектопаскала 980.665