Добави към любими
 
Премахване от любими

Идеален газ калкулатор право уравнение

Калкулатор идеален газ уравнение, онлайн плащане - Ви дава възможност да се изчисли съотношението между параметрите на уравнението на състоянието на идеален газ, като обем, температура, налягане и моларната маса на газа.

Изчислете обема, температурата, налягането или молове на газ

       
Температура:
Налягане:
Бенките: къртица
Резултат в:
Закона за идеалния газ посочва, че продукт на налягането и обема на газа е пропорционално на произведението от температура и моларната маса на газ: PV = NRT, където P - налягане на газа, V - обем газ, п - молекулна маса на газ, T - температура на газа, R - универсална газова константа = 8.314 Jouls/(бенки*К)