Добави към любими
 
Премахване от любими

Комбиниран газов закон формула калкулатор

Клапейрон Equation калкулатор, онлайн изчисление позволява да се изчисли съотношението между началния и крайния обем, налягането и температурата на газа от уравнението Клапейрон, ако промените настройки.

Какво параметър се изчислява от уравнението на комбиниран газов закон

Първоначално налягане (Р1):
Първоначално обем (V1):
Начална температура (Р1):
Final налягане (P2):
Крайната температура (Т1):
Резултат в:
Изчислете краен обем
Комбиниран право газ е комбинация от право на Чарлз, закона на Бойл, и право Gay-Lussac му. В него се посочва, че съотношението между продукта на налягане-обем и температурата на газа остава постоянна:
Комбиниран право газ,
където P1, V1, T1 - начално налягане, обем и температура на газ, P2, V2, T2 - крайно налягане, обем и температура на газ.