Добави към любими
 
Премахване от любими

Закон за всеобщото привличане

закон на Нютон за всемирното привличане - позволява да се изчисли силата на гравитационното привличане, масата на обектите и разстоянието между тях.

Изчислете от гравитационното формулата за сила

Маса на обект m1: килограма
Маса на обект m2: килограма
Разстояние между обекти (R): м
Гравитационна формула сила


където G - гравитационната константа като стойност 6,67384 (80) * 10-11 м3/(кг ите2), m1, m2 - масата на обекти, R - разстояние между тях