Добави към любими
 
Премахване от любими

Право калкулатор Бойл

Валутен закон Бойл, онлайн плащане - Ви дава възможност да се изчисли отношението между параметрите на уравнението на закона на Бойл, като първоначалната, крайният обем, и първоначалната, крайното налягане на газа.

Какво параметър се изчисли от закона на Бойл

Първоначално налягане (Pi):
Първоначално обем (VI):
Final налягане (PF):
Резултат в:
Изчислете краен обем
Закона на Бойл твърди, че обемът на дадена маса идеален газ при постоянна температура е обратно пропорционална на налягането на газа: Pi*Vi = Pf*Vf, където Pi - начално налягане, Vi - първоначален обем, Pf - крайно налягане, Vf - краен обем.