Добави към любими
 
Премахване от любими

Право калкулатор Gay-Lussac на

Закон, онлайн плащане калкулатор Gay-Lussac му - позволява rascchitat връзка между параметрите на уравнението на Закон за правото на гей-Lussac му, като началната, крайната температура и начална, крайна налягането на газа.

Какво параметър се изчисли от закона на Гей-Lussac на

Първоначално налягане (Pi):
Начална температура (Ti):
Final налягане (PF):
Резултат в:
Изчислете крайната температура
Закон Gay-Lussac гласи, че налягането на фиксирана маса от идеален газ при постоянен обем е право пропорционална на неговата абсолютна температура:
Закон на Гей-Люсак
където Pi - начално налягане, Ti - начална температура, Pf - крайно налягане, Tf - крайна температура.