Добави към любими
 
Премахване от любими

Силата на тока, съпротивление, определение напрежение калкулатор

Силата на тока, съпротивление, определение напрежение калкулатор - определя връзката между такива променливи като: ток, напрежение и съпротивление в проводника в електрическата верига. Изберете стойност и го изчисли от известните параметри.

Изчислете от закона на Ом

Напрежение (U): Волт
Устойчивост (R): Ом

Закона на Ом гласи, че на ток през проводник между две точки, е право пропорционална на напрежението в двете точки и обратно пропорционална на съпротивлението на проводника,
където I - силата на електрическия ток, U - напрежение, R - съпротивление на проводника